Walne Zebranie Członków Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego Męczennika

17 maja 2018 r. o godzinie 17.00 w restauracji „Soplicowo” w Łodzi przy ul. Wigury 12a odbyło się Walne Zebranie Członków Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego Męczennika założonego przez Karola Roberta Andegaweńskiego Króla Węgier

Walne Zebranie otworzył Prezes Zarządu dr Paweł Michalak. Powitał gościa honorowego, czcigodnego Wielkiego Mistrza Zakonu Rycerskiego Św. Jerzego Męczennika Gen. HNG Tadeusza Kaczora oraz wszystkich obecnych na zebraniu członków zakonu: Damy i Kawalerów. Na wstępie poinformował, że w 2017 r. zmarli aktywni członkowie zakonu śp. prof. Henryk Chmielewski i śp. Jerzy Przygudzki. Poprosił o uczczenie tej smutnej okoliczności min. ciszy.

Następnie zwrócił się do mec. Krzysztofa Stępniewicza- przegłosowanego na przewodniczącego zebrania o poprowadzenie obrad. Protokolantem została Wiesława Czyżykowska. Powołano Komisję Mandatową i Komisję Uchwał i Wniosków. Jako pierwszy zabrał głos prezes Zarządu Paweł Michalak przedstawiając sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności za 2017 r. Przypomniał, że 22.09.2014 nastąpiła zmiana nazwy na Zakon Rycerski Świętego Jerzego Męczennika, uwzględniony w rejestrze Sądowym 20.12.2005r. (KRS,REGON,NIP). Wymienił członków Zarządu Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu omówił przeprowadzoną w 2017 r. wielozakresową działalność charytatywną prowadzoną przez członków zakonu, skierowaną do osób starszych, chorych, dzieci, którzy tej pomocy na bieżąco potrzebowali. Między innymi: wsparcie ubogim poprzez zakup opału na zimę, zakup różnych niezbędnych produktów dla dzieci niepełnosprawnych głucho-niemych, wsparcie dla ubogich studentów poprzez organizowane stypendia, pomoc finansowa dla polskich dzieci z Białorusi, paczki dla domów dziecka, refundację kosztów leczenia osobie chorej na raka, ufundowanie słodyczy dla przedszkoli, pomoc finansowa dla Stowarzyszenia Ludzi chorych na SM. Zorganizowano również spotkanie gwiazdkowe dla dzieci z 17 szkół oraz różnego rodzaju imprezy z okazji Dnia Dziecka.

Prezes Paweł Michalak powiedział, że został uruchomiony program wsparcia dla potrzebujących w placówkach kulturalno-oświatowych, poprzez wspieranie ich działań, pielęgnujących tradycje polskie o charakterze społeczno-charytatywnym i zapowiedział kontynuację wsparcia dla potrzebujących w 2018r. Następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej mec. Urszula Onak-Mirowska przedstawiła sprawozdanie za 2017 r. Poinformowała, iż nie wnosi zastrzeżeń, oceniła pozytywnie i udzieliła rekomendacji do przegłosowania absolutorium dla Zarządu. Natomiast przewodniczący Sądu Honorowego mec. Krzysztof Stępniewicz oznajmił, że nie wpłynęło żadne zgłoszenie do rozpoznania przez Sąd Honorowy. Absolutorium dla Zarządu zostało udzielone jednogłośnie.

Oficjalna część zebrania zakończyła się poczęstunkiem: smacznymi daniami i deserem przy grilu (tekst i wybór fotografii: Anna Deka).

 

 

Udostępnij post w mediach społecznościowych:

Facebook
Twitter
LinkedIn