UKRAINA W OGNIU

Obraz Ukrainy w ogniu napawa nasze serca smutkiem, żalem, niepewnością i troską o losy ludzi, którym przyszło walczyć o życie swoje i bliskich, o wolną Ukrainę. Starcie niewielkiego państwa z tak potężnym i bezlitosnym agresorem wzbudza na całym świecie ogromny podziw dla walczących do przysłowiowej „ostatniej kropli krwi”. Cierpienia z utraty bliskich, dorobku całego swojego życia i wolności  nic nie wynagrodzi ale podanie pomocnej dłoni pozwala na przetrwanie, nadzieję w zwycięstwo i wolność.

W związku z sytuacją na Ukrainie, kierując się potrzebą niesienia pomocy osobom dotkniętym wojną a zwłaszcza bezbronnym kobietom i dzieciom, które znalazły schronienie w naszym kraju Zarząd Zakonu Rycerskiego św. Jerzego Męczennika na cyklicznym posiedzeniu podjął Uchwałę włączenia się do akcji udzielania pomocy. Zadeklarowano czynny udział członków Zakonu w punktach konsultacyjnych, celem udzielania ważnych informacji i bieżącej pomocy. Zaplanowano zorganizowanie w dniu 24 kwietnia br. w którym obchodzimy święto  patrona naszego Zakonu św. Jerzego kwesty z przeznaczeniem pozyskanej kwoty na pomoc osobom objętych  wojną. Członkowie Zakonu z ogromnym zaangażowaniem organizują zbiórki oraz wysyłkę zebranych darów na Ukrainę. Znaczna ich część dotarła już do Truskawca i Winnicy. Prowadzone są również kursy  nauki języka polskiego dla kobiet i dzieci, które przybyły do Polski. Jesteśmy w trakcie organizowania aukcji obrazów Jerzego Kulika z przeznaczeniem uzyskanych środków na pomoc walczącej Ukrainie.

Ogromna i bezinteresowna pomoc członków Zakonu św. Jerzego Męczennika została zauważona i doceniona. Za tak wspaniałomyślną i  płynącą  z głębi serc okazaną życzliwość oraz zorganizowanie dostawy pomocy humanitarnej dla Ukrainy, na ręce Damy Zakonu Teresy Łęckiej  wysłane zostały podziękowania  proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Truskawcu  O. Krzysztof Łabędź CMF

  Zwracamy  się z prośbą do Dam i  Kawalerów Zakonu św. Jerzego Męczennika o włączenie się do akcji udzielenia pomocy walczącej Ukrainie. Będziemy wdzięczni za każdą możliwą formę niesionej pomocy. Chwała Ukrainie.

 

 

Wielki Prior Polski                                                                               Z A R Z Ą D

 

Paweł Michalak                                                          Zakonu Rycerskiego św. Jerzego Męczennika

 

 

 

Tekst:      Małgorzata Mackiewicz
Zdjęcia:   Teresa Łęcka
Zdjęcia:   ( autor nieznany)

 

 

Udostępnij post w mediach społecznościowych:

Facebook
Twitter
LinkedIn