ŚWIĘTO PATRONKI ŁODZI

11 grudnia 2005 r. bullą Ojca Świętego Benedykta XVI św. Faustyna Kowalska została ogłoszona Patronką Łodzi.

 

Uroczystość Patronki naszego miasta w tym roku obchodzona była 4 października w wigilię wspomnienia Świętej i rozpoczęła się w kościele pod jej wezwaniem. Liturgii przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz. W koncelebrze uczestniczyli m.in.: abp Grzegorz Ryś metropolita łódzki, bp Ireneusz Pękalski, bp Marek Marczak, ks. prał. Krzysztof Nykiel regens Penitencjarii Apostolskiej, księża wykładowcy WSD w Łodzi, ks. prał. Wiesław Potakowski proboszcz parafii. We Mszy św. uczestniczyli diakoni i klerycy WSD, osoby życia konsekrowanego, przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawiciele zakonu Rycerzy Jana Pawła II, damy i kawalerowie Zakonu Rycerskiego św. Jerzego Męczennika, asysty parafialne i grono wiernych.

Zgromadzonych w świątyni powitał abp Grzegorz Ryś, który zwrócił uwagę, że Eucharystia w tym miejscu i procesja do łódzkiej katedry przypomina wydarzenia z czerwca 1924 r., kiedy Helena Kowalska bawiąc się w parku ujrzała Pana Jezusa, który wytknął jej pewną niekonsekwencję w słuchaniu Jego. „Dokąd cię cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz?”. Helenka przynaglona tym widzeniem pobiegła do katedry modlić się. W łódzkiej katedrze skrystalizowało się powołanie do zakonu prostej, młodej dziewczyny. – Liturgia czyni nas uczestnikami tego wydarzenia. My też idąc tą drogą, przy całej radości tej procesji, możemy zastanawiać się nad tym, na ile my jesteśmy konsekwentni w słuchaniu słowa Jezusowego – powiedział Metropolita Łódzki.

Pasterz Kościoła Łódzkiego wyraził wielką radość, że parafia św. Siostry Faustyny Kowalskiej otrzymała relikwie św. Jana Pawła II od Księdza Kardynała.

– Nikt na świecie nie uczynił tyle dla kultu Bożego Miłosierdzia i dla kultu św. s. Faustyny, co Ojciec Święty Jan Paweł II. Ksiądz Kardynał miał to wyjątkowe szczęście, że przez wszystkie te lata widział i był świadkiem wielkich wydarzeń wiary, ku których prowadził nas Jan Paweł II.

W wygłoszonej homilii kard. Stanisław Dziwisz zwrócił uwagę na więź łączącą miasto Łódź z Krakowem, ponieważ w Łodzi się wszystko zaczęło, a w Krakowie zakończyło.

– Pan Bóg powołał s. Faustynę stąd, potem Jezus Chrystus przekazał orędzie o Bożym Miłosierdziu, ale to orędzie przejął Jan Paweł II i z tym orędziem poszedł na cały świat – powiedział Ksiądz Kardynał. – 5 października 1938 r. w małym pokoiku łagiewnickiego klasztoru SMBM w Krakowie umarła młoda, prosta i nieznana bliżej zakonnica. Dopiero po jej śmierci kościół stopniowo zaczął odkrywać kim była i jakich przedziwnych rzeczy dokonał Bóg w jej skromnym, na zewnątrz niepozornym życiu. Dzisiaj św. s. Faustyna znana jest na wszystkich kontynentach, a dzięki orędziu o Bożym Miłosierdziu jakie przekazała, zwłaszcza w swym duchowym dzienniczku,            przywraca pokój i nadzieję w duszach milionów wiernych na całym świecie. Łódź stała się miastem, w którym Sekretarka Bożego Miłosierdzia spędziła kilka lat i to właśnie tutaj pod wpływem głębokich przeżyć duchowych podjęła ostateczną decyzję oddania się Bogu na drodze życia zakonnego. Miasto odwdzięczyło się za ten przywilej i obrało św. Faustynę za swą szczególną patronkę wobec Boga. Również świątynia, w której się znajdujemy nosząca imię świętej, wpisuje się w tę niezwykłą historię.

Dostojny Gość przypomniał, że Jan Paweł II jest rówieśnikiem kościoła łódzkiego. Urodził się w 1920 r., pół roku wcześniej, przed erygowaniem diecezji łódzkiej. – Jubileuszowy rok archidiecezji łódzkiej zaczynający się 10 grudnia będzie okazją do uświadomienia sobie dobra, które dokonało się i dokonuje się w tej wielkiej wspólnocie stanowiącej cząstkę kościoła powszechnego… Jubileusz może i powinien zmobilizować jak największą liczbę wiernych, by uświadomili sobie swoje miejsce w tym kościele, swoją odpowiedzialność w kościele, swoją służbę w tym konkretnym kościele. To będzie wyraz miłości kościoła. Nie kościoła idealnego, bo takiego nie ma, ale kościoła żywego z jego osiągnięciami i słabościami, z jego wiarą i dobrem – powiedział Ksiądz Kardynał.

Po liturgii ze świątyni przeszła ulicą Piotrkowską do katedry procesja z relikwiami Patronki Łodzi. Relikwie nieśli przedstawiciele Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz kawalerowie Zakonu Rycerskiego św. Jerzego Męczennika. W bazylice archikatedralnej abp Grzegorz Ryś zawierzył nasze miasto i pobłogosławił relikwiami św. Faustyny.

 

 

Tekst:  Jadwiga Kamińska
Foto: Marek Kamiński

Przedruk z Tygodnika Niedziela

 

 

Udostępnij post w mediach społecznościowych:

Facebook
Twitter
LinkedIn