STATUS PRAWNY

OFIARUJ 1,5% PODATKU

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96/03 poz. 873 i 874) możesz na rzecz organizacji pozarządowej przekazać 1,5% z zapłaconego przez Ciebie podatku.

OFIARUJ 1,5% PODATKU

TO ZALEŻY OD CIEBIE!

Odpisz od podatku 1% na Zakon Rycerski Świętego Jerzego Męczennika założony w 1326 roku przez Karola Roberta Andegaweńskiego, Króla Węgier. Działamy w Polsce od 7 maja 2006. Głównym celem Zakonu jest niesienie pomocy osobom starszym, ubogim, chorym oraz dzieciom ze środowisk zagrożonych. W odpowiedniej rubryce swojego zeznania podatkowego (PIT- 37 – poz.124, PIT-38 – poz.60, PIT -28 – poz.136, PIT 36 – poz.312, PIT 36L – poz.108) należy wpisać:

Zakon Rycerski Świętego Jerzego Męczennika założony w 1326 roku przez Karola Roberta Andegaweńskiego, Króla Węgier
Nr KRS 0000247525

Numer konta bankowego:

PKO BP SA III Oddział Łódź
86 1020 3378 0000 1502 0123 3139

 

Serdecznie dziękujemy w imieniu wszystkich naszych beneficjentów.