PODĄŻALI ZA GWIAZDĄ

Święto Trzech Króli to Święto Epifanii czyli Objawienia. Pan Jezus objawia się całemu światu jako Zbawiciel. – Każdy człowiek jest wezwany do tego, aby poznał Pana Jezusa i był zbawiony. Tę prawdę przedstawiamy nie tylko poważnie mówiąc kazania, ale także w formie jasełek, w formie zabawnej, żeby wszyscy zrozumieli, a szczególnie dzieci – powiedział ks. kan. Wiesław Kamiński. W wielu miastach, również w Łodzi, organizowane są miejskie Orszaki Trzech Króli. Pomysłodawcą orszaku w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła jest ks. proboszcz Wiesław Kamiński. – Chodzi o to, że w tej rodzinie parafialnej, do której przychodzą różni ludzie, chcemy dotrzeć do każdego z dobrą wiadomością, że Pan Jezus każdego kocha, do każdego przyszedł i każdemu chce się objawić jako Zbawiciel, Ten, który zaprasza do życia Jego Ewangelią – podkreślił ks. Wiesław.

W postacie Trzech Króli w tym roku wcielili się sponsorzy parafii angażujący się w różne akcje charytatywne. Rolę Kacpra powierzono dr Pawłowi Michalakowi, Wielkiemu Priorowi Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego Męczennika oraz Konsulowi Honorowemu Republiki Albanii. – To dla mnie wielkie wyróżnienie, w orszaku nie pierwszy raz pełnię rolę króla. Wydarzenie to pokazuje naszą jedność i wielkość Kościoła.

Andrzejowi Stysińskiemu dyrektorowi Carrefour Polska przypadła rola Melchiora.

– Jestem drugi raz królem, bardzo to przeżywam. Uroczystość upamiętnia dary złożone Jezusowi przez Mędrców.

W rolę Baltazara wcielił się Jacek Skwara dyrektor Leroy Merlin na Bałutach. – Czuję się bardzo wyróżniony. Jest to miłe i przyjemne, ale także mobilizujące uczucie.

Podążając za światłem gwiazdy z darami dla Jezusa, królowie przeszli obok pałacu Heroda, którego rolę odegrał ks. proboszcz. Herod pragnął wydać za mąż swoje trzy córki, które były brzydkie i wiekowe. Niestety plan się nie powiódł, ponieważ królowie podążyli do Betlejem, aby podarować złoto, kadzidło i mirrę maleńkiemu Jezusowi oraz złożyć pokłon.

W tym roku rolę Świętej Rodziny przyjęli Aleksandra i Piotr Kowalscy z synkiem Feliksem. – Cieszę się, że Piotr zaprzyjaźniony z parafią, jest od kilku dni dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tutaj był błogosławiony jego ślub, a Feliks czwartego września  ubiegłego roku został ochrzczony – powiedział ks. Wiesław.

W uroczystym orszaku wzięły udział całe rodziny. – Ogłosiliśmy konkurs dla dzieci na najpiękniejsze przebranie za królową i króla. Chodząc po kolędzie zachęcaliśmy i przypominaliśmy o dzisiejszej uroczystości – dodał ks. Damian Czerwiński. Najpiękniejsze stroje królowie nagrodzili pucharami. Wszystkie dzieci, biorące udział w konkursie zostały obdarowane słodkimi upominkami.

– Cieszy mnie, że przyszło bardzo dużo ludzi, wszyscy otrzymali kolorowe korony i mogliśmy wspólnie z radością przeżywać święto Objawienia Pańskiego – podkreślił ks. proboszcz.

 

 

Tekst:  Jadwiga Kamińska

 

Foto: Marek Kamiński

Udostępnij post w mediach społecznościowych:

Facebook
Twitter
LinkedIn