ODZNACZENIE DLA DR PAWŁA MICHALAKA

Abp Grzegorz Ryś metropolita łódzki odznaczył Srebrnym Krzyżem Archidiecezji Łódzkiej dr Pawła Michalaka Wielkiego Priora Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego Męczennika. Odznaczenie ustanowił 25 marca 1998 r. abp Władysław Ziółek dla uhonorowania osób zasłużonych dla archidiecezji łódzkiej.

Z bogatej działalności społecznej odznaczonego na szczególne podkreślenie zasługuje praca na rzecz Kościoła Łódzkiego, pomocy dzieciom i osobom starszym.Aktywnie działa przy parafiach Opieki Świętego Józefa i Matki Bożej z Góry Karmel. Wspólnie z Zarządem Zakonu zaangażowany jest w prace i potrzeby parafii Świętego Jerzego. Wspiera remonty kościołów, pomaga przy organizacji wigilii dla osób samotnych. Wspomaga organizację Orszaku Trzech Króli, w którym kilkukrotnie pełnił rolę jednego z mędrców.

Jest bardzo wrażliwy na cierpienie osób bezbronnych i potrzebujących. Otacza ich szczególną opieką, udzielając pomocy materialnej i rzeczowej. Dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej przekazuje artykuły spożywcze, a dla dzieci przy ogromnym zaangażowaniu Dam i Kawalerów Zakonu słodycze i sprzęt sportowy. Pomógł rodzinie wyremontować mieszkanie po pożarze. Od wielu lat wspiera finansowo Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko”, którego głównym celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji.

Dr Paweł Michalak jest również Konsulem Honorowym Republiki Albanii. Jako Konsul otacza opieką studentów z Albanii organizując im staże naukowe, zabezpieczając pobyt w Polsce m.in. mieszkanie, wyżywienie, przejazdy.

Będąc Wielkim Priorem Zakonu Świętego Jerzego Męczennika organizuje pielgrzymki Dam i Kawalerów na Jasną Górę. Zakon pod jego przewodnictwem, jako wspólnota prawdziwych rycerzy wspiera się nawzajem, zachęca do dawania dobrego przykładu i świadectwa, do tworzenia lepszego świata oraz dążenia do doskonałości duchowej.

 

 

 

Tekst: Jadwiga Kamińska
Foto: Marek Kamiński

 

 

Udostępnij post w mediach społecznościowych:

Facebook
Twitter
LinkedIn