ZARZĄD

                                           Prezes Zarządu
                                            Paweł Michalak

     CZŁONKOWIE  ZARZĄDU

Zastępca przewodniczącego

Andrzej Stysiński 

Wielki Kanclerz Zakonu

Małgorzata Stępniewicz

Skarbnik

Wiesława Czyżykowska

Wielki jałmużnik zakonu

Teresa Łęcka

Członkowie zarządu

Marek Czajkowski

Ryszard Jurkowski

Jan Zieliński

Renata Wrońska-Wojtasik

Małgorzata Mackiewicz

Jan Miś

        KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący
Adam Gabara 

Członkowie komisji

Jarosław Grabarczyk

Andrzej Sylwestrzak

Edward Kulanty

Krzysztof Błaszczyk

Jan Hejwowski

 

              SĄD HONOROWY

Przewodniczący
Krzysztof Stępniewicz

Członkowie sądu
Ryszard Marcinkowski

Edward Kujawa

Marek Kamiński

Jan Paweł Woodley