Inwestytura Zakonu św. Jerzego

W bieżącym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

W jubileuszowe obchody tej doniosłej uroczystości włączył się Zakon Rycerski św. Jerzego Męczennika wybierając w 2018 r. Łódź na miejsce swojej inwestytury, czyli uroczystości liturgicznej związanej z przyjęciem nowych członków – dwóch kawalerów i dwie damy.

Inwestytura rozpoczęła się Mszą św. odprawioną w Bazylice Archikatedralnej pod przewodnictwem abp seniora Władysława Ziółka, opiekuna duchowego Zakonu.

Liturgię w koncelebrze sprawował także ks. inf. dr Ireneusz Skubiś honorowy redaktor naczelny Niedzieli, ks. płk Grzegorz Krupski proboszcz parafii św. Jerzego w Łodzi, ks. prał. Ireneusz Kulesza proboszcz Archikatedry.

W wygłoszonej homilii Arcybiskup Senior podkreślił, że każdy z nas powołany jest do świętości, także członkowie Zakonu św. Jerzego. – Wasza przynależność do Zakonu domaga się potwierdzenia od każdego i każdej z was wyboru, że chcecie iść za Jezusem, ponieważ zrozumieliście, że tylko On ma słowa życia wiecznego. W niełatwej rzeczywistości jesteście wezwani do głoszenia Jezusa Chrystusa, może zwłaszcza wobec tych wszystkich, którzy poddani wielu próbom wahają się, czy nie odejść od Chrystusa. Dzięki temu co czynią dziś damy i kawalerowie Zakonu, możliwe jest uświęcenie świata przez czyny właściwe rycerzom św. Jerzego. Możecie być znakiem miłości samego Boga, możecie kroczyć właściwą dla każdego indywidualnie drogą świętości – powiedział abp Władysław Ziółek.

Dekret o decyzji przyjęcia nowych członków Zakonu odczytał Wielki Prior Polski dr Paweł Michalak. Postulanci złożyli przysięgę wierności ideałom i zobowiązaniom Zakonu.

Inwestytura odbyła się przy zachowaniu średniowiecznego ceremoniału: „okrycia” płaszczem rycerskim, założenia krzyża św. Jerzego, „pobudzenia” ostrogą wiary oraz „pasowania” na rycerza świętym mieczem sprawiedliwości, którego dokonał Wielki Mistrz Zakonu Tadeusz Kaczor. Do Zakonu zostali przyjęci: Janina Chwalko, Cezary Jakubik, Wojciech Łaszkiewicz oraz Agnieszka Zielonka.

Uroczystość w Bazylice Archikatedralnej zakończyła ceremonia wręczenia Krzyża Świętego Jerzego osobom wybitnie zaangażowanym w realizację celów i zadań Zakonu.

Krzyże otrzymali duchowni: ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, ks. prał. Ireneusz Kulesza, ks. płk Grzegorz Krupski i ks. prał. Bartłomiej Rurarz.

Odznaczenia otrzymali także wspomagający działalność Zakonu: dr n. med. płk Wiesław Chudzik, dr Danuta Dudzińska, Bogumiła Kłopotek-Malinowska, dr n. med. Waldemar Kowalczyk, prof. Julitta Sękiewicz- Kisiel oraz Mirosław Szydło.

Krzyż Świętego Jerzego otrzymali również zasłużeni członkowie Zakonu: Andrzej Adamkiewicz, Krzysztof Błaszczyk, Bernard Cegliński, Jan Hejwowski, Amer Houli, Jadwiga Kamińska, Florian Klamecki, Elżbieta Komorowska, Jan Paweł Lloyd Woodley, Małgorzata Mackiewicz, Urszula Onak-Mirowska, Wojciech Pałczyński, Józef Pietrasik, Andrzej Sylwestrzak, Zofia Wysokińska.

Po ceremonii złożono kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II, na grobie Nieznanego Żołnierza, pod pomnikiem ks. Ignacego Skorupki i pod tablicą upamiętniającą powstanie węgierskie z 1956 r. (tekst: Jadwiga Kamińska, foto: Marek Kamiński). 

 

 

Udostępnij post w mediach społecznościowych:

Facebook
Twitter
LinkedIn