INWESTYTURA 2022

Uroczysta Inwestytura 2022 odbyła się w trakcie trwania pielgrzymki Zakonu na Jasną Górę. To jedna z najważniejszych uroczystości Zakonu. W tym roku odbyła się w wyjątkowym i przepełnionym rycerskimi tradycjami  miejscu. Sala Rycerska to jedno z najważniejszych wnętrz Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej, które znajduje się nad Kaplicą Różańcową. Wzniesiona w 1647 r. z przeznaczeniem na miejsce uroczystych zgromadzeń, była świadkiem doniosłych wydarzeń i wizyt dostojnych gości. Jest to dwukondygnacyjna sala na planie wydłużonego prostokąta z wejściem na 1 piętrze. Ściany dolnej kondygnacji rozczłonkowane są parami pilastrów. Między nimi mieszczą się okna w głębokich wnękach. Ponad gzymsem na ścianie północnej eksponowane są sztandary drużyn harcerskich, wojskowe, cechowe i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” datowane od k. XIX w. do k. II wojny światowej, ofiarowane na Jasną Górę jako wota. W ścianie południowej otwiera się przejście na galerię przedsionka kaplicy Cudownego Obrazu poprzedzone marmurowymi stopniami. Na półkoliście zamkniętym portalu widnieją elementy herbu paulinów – lwy i kruki. W takiej oprawie Inwestyturę rozpoczęto wprowadzeniem Sztandaru Zakonu, który poprowadził wzruszonych członków i przybyłych gości do ołtarza, by w murach świątyni wspólnie przeżyć ucztę duchową oraz radość z przyjęcia w poczet Zakonu nowych członków. Przybyłych na uroczystość przywitał Wielki Prior Polski Paweł Michalak. Podziękował w imieniu Zakonu ks. gen. Stanisławowi Rospondkowi oraz  ks. por. dr. Karolowi Biegluk za Ich obecność, która dla nas wszystkich jest zaszczytem. Hymn Zakonu Rycerskiego św. Jerzego Męczennika, odśpiewany przez Damy i Rycerzy rozpoczął Inwestyturę. Dekret o decyzji przyjęcia nowych członków do Zakonu odczytał Wielki Prior Polski dr Paweł Michalak, który po złożonej przez postulantów przysiędze wierności ideałom i zobowiązaniom Zakonu, dokonał obrzędu słowami „…W imię Błogosławionego Męczennika-naszego patrona św. Jerzego czynię Was i ustanawiam Damami i Kawalerami. Bądźcie zawsze dzielni w imię prawdy i honoru. Przyjmijcie insygnia rycerskie. Noście je jako symbol waszej gorliwości i wiary, nie pozwalając, aby kiedykolwiek okryły je hańbą…” Inwestytura odbyła się przy zachowaniu średniowiecznego ceremoniału. Do grona Dam i Kawalerów dołączyli Danta Dudzińska, Adam Chmielewski i Jarosław Łunio. Przedpiękna i wzruszająca chwila, kiedy w murach Sali Rycerskiej zabrzmiały wypowiedziane przez członków Zakonu słowa odnowienia Przysięgi. Na wniosek Zarządu Zakonu w uznaniu wybitnego zaangażowania w realizację ideałów Zakonu Rycerskiego św. Jerzego Męczennika oraz szlachetnej postawy wobec drugiego człowieka, Wielką Gwiazdą św. Jerzego odznaczony został ks. gen. Stanisław Rospondek, który przyjął je z ogromnym wzruszeniem. W przepięknych słowach podziękował za to wyróżnienie, zwracając się do wszystkich słowami pełnymi miłości, szacunku a chwilami i humoru, wywołując uśmiech na naszych twarzach. Ogromne brawa od zebranych otrzymała pasowana na Damę Zakonu Danuta Dudzińska, która na zakończenie uroczystości przepięknym sopranem wypełnila Salę Rycerską pieśniami, nadając ich brzmieniem wyjątkowo duchowy charakter tego wydarzenia. Pielgrzymka Zakonu trwała dalej, pełna niespodzianek przygotowanych przez Zarząd o czym dowiemy się z relacji opisanej w III części „Tryptyku Jasnogórskiego”

 

Treść: Małgorzata Mackiewicz

Foto:  Teresa Łęcka

       Małgorzata Mackiewicz

 

 

Udostępnij post w mediach społecznościowych:

Facebook
Twitter
LinkedIn