INWESTYTURA 2019

Mszą świętą w kościele wojskowym pw. św. Jerzego w Łodzi rozpoczęła się uroczystość inwestytury dam i kawalerów do Zakonu Rycerskiego św. Jerzego Męczennika. Liturgii przewodniczył ks. por. dr Stanisław Pawłowski, pełniący obowiązki administratora parafii. Na uroczystość przybyli nie tylko goście z kraju, ale także z zagranicy. Najliczniejsza delegacja przyjechała z Węgier wraz z Wielkim Mistrzem Zakonu JE dr Tamasem Kutalikiem oraz Wielkim Priorem Węgier dr Agnes Vranesics.

Witając przybyłych do świątyni Ksiądz Stanisław powiedział: „Cieszę się, że Zakon Rycerski pod wezwaniem św. Jerzego wraca na swoje miejsce. Inwestytura, czyli włączenie nowych członków do Zakonu św. Jerzego odbywa się w kościele, który nosi to imię. Zakon Rycerski św. Jerzego założony 23 kwietnia 1326 r. przez króla Węgier Karola Roberta Andegaweńskiego, w obecności najwyższych dostojników kościelnych i świeckich, był elitarnym wojskowym, dobrowolnym stowarzyszeniem 50 rycerzy niezależnych od kościoła, chociaż propagującym wiarę katolicką, poprzez wzorowe życie, cnoty rycerskie i pomoc potrzebującym. Rola Zakonu zmieniała się na przestrzeni wieków, zawsze jednak dominował patriotyzm, sprawiedliwość i pomoc drugiemu człowiekowi. Rycerze Zakonu stanowili Radę Królewską, a Wielki Mistrz miał przywilej reprezentowania króla. Odnowa Zakonu po upadku komunizmu dokonała się w 1989 r. Współcześnie ich praca i posługa koncentruje się na pomocy potrzebującym, pracy nad sobą oraz propagowaniu wiary chrześcijańskiej i patriotyzmu”.

Dekret o decyzji przyjęcia nowych członków do Zakonu odczytał Wielki Prior Polski dr Paweł Michalak. Postulanci złożyli przysięgę wierności ideałom i zobowiązaniom Zakonu. Inwestytura odbyła się przy  zachowaniu średniowiecznego ceremoniału. Obrzędu dokonał Wielki Mistrz Zakonu JE dr Tamas Kutalik. Do grona dam i kawalerów dołączyli: Natalia Artiemjewa, Natalia Czebotariowa i Zbigniew Nowak.

W uznaniu za zasługi, wsparcie i działalność na rzecz Zakonu honorowym tytułem i Krzyżem św. Jerzego odznaczono Tadeusza Szeląga.

Wielki Mistrz Zakonu odczytał dekret z dnia 27 maja 2018 r., w którym JE Tadeusz Kaczor rezygnuje z tytułu Wielkiego Mistrza i przekazuje go swojemu następcy dr Tamasowi Kutalikowi wraz z prawami do wypełniania zadań statutowych. – Chciałbym, aby Zakon św. Jerzego w Polsce działał na takich zasadach, jak przez kilkaset działał na Węgrzech i aby pracował w duchu statutu – powiedział Wielki Mistrz.

Wielki Mistrz odczytał także dekret nominacji na Wielkiego Priora Polski dr Pawła Michalaka oraz dekret nominacji na Wielkiego Priora Skandynawii dr Adama Szeląga.

Uroczystość w świątyni wojskowej zakończył koncert chóru Cantus Cordis z Mińska na Białorusi, który w tym roku obchodzi 15-lecie swojej działalności, a założycielką i dyrygentem jest Dama Zakonu Rycerskiego św. Jerzego Męczennika Janina Chwalko.

 

 

Tekst: Jadwiga Kamińska

Foto: Marek Kamiński

 

 

Udostępnij post w mediach społecznościowych:

Facebook
Twitter
LinkedIn