Ingres

14 września 2017 r. Papież Franciszek nominował bp Grzegorza Rysia na metropolitę łódzkiego.

– Zatroszcz się, aby duchowieństwo i wierni Twojej Archidiecezji poznali treść niniejszej Bulli. Zachęcamy ich wszystkich, aby przyjęli Cię niezwłocznie i chętnie wspierali w każdym podjętym dziele pożytecznym w umacnianiu katolickiej wiary, podtrzymywaniu nadziei wiecznego zbawienia i utwierdzeniu chrześcijańskiej miłości. Zatem, Czcigodny Bracie głoś słowo Boże pewnie i mądrze, udzielaj zbawczych sakramentów i ucz aktywnie lud wierny, aby rozwijał cnoty – napisał Ojciec Święty w Bulli Nominacyjnej.

Ingres do Bazyliki Archikatedralnej p.w. św. Stanisława Kostki abp Grzegorza Rysia odbył się 4 listopada 2017 r. W uroczystości wzięło udział 60 biskupów, arcybiskupów i kardynałów, prawie 400 kapłanów, parlamentarzyści, przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, Damy i Kawalerowie Zakonu Świętego Jerzego oraz liczna rzesza wiernych.

Po odczytaniu Bulli Nominacyjnej i przekazaniu pastorału Nuncjusz Apostolski w Polsce wprowadził nowego Metropolitę Łódzkiego na katedrę biskupią.

W homilii abp Grzegorz Ryś porównał zarówno uroczystość ingresu, i przybyłą wspólnotę Kościoła do uczty weselnej. Jest ona zwykłym posiłkiem, ale gdy przybywa na nią Jezus, staje się ona właśnie ucztą. – To On jest Oblubieńcem, a Oblubienicą jest zasiadająca z nim do stołu wspólnota – Kościół. Zajmijcie swoje miejsca przy tym stole, zajmijcie je naprawdę, to znaczy poddając się przynagleniu Ducha Świętego, Jego mocy i twórczości (tekst: Jadwiga Kamińska, foto: Marek Kamiński).

 

 

Udostępnij post w mediach społecznościowych:

Facebook
Twitter
LinkedIn