DARY SERC

– Cieszmy się i radujmy, bo Pan jest blisko. Blisko święta, do których przygotowując się nie można zapomnieć o Chrystusie, o Chrystusie potrzebującym naszej pomocy, bliskim, może nawet bardzo bliskim w naszej rodzinie, sąsiedztwie czy parafii. Dlatego dziękując Panu Bogu za dar życia, za dar zdrowia chciejmy też od siebie Bogu coś ofiarować. – mówił podczas Mszy św. ks. por. dr Stanisław Pawłowski.

Wspólnota modlitewna w kościele Garnizonowym p.w. św. Jerzego zgromadziła Damy i Kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego Męczennika na czele z Wielkim Priorem Polski dr Pawłem Michalakiem, Kanclerzem Zakonu Małgorzatą Stępniewicz, Wielkim Priorem Skandynawii dr Adamem Szelągiem.

Po uroczystej liturgii przedstawiciele Zakonu przekazali Księdzu Proboszczowi chrzcielnicę, dar Dam i Kawalerów, którą umieszczono w prezbiterium obok ołtarza. Nie jest to pierwszy dar Zakonu dla tej świątyni. Z okazji 100 rocznicy powołania Parafii Wojskowej w Łodzi przekazano srebrny ryngraf św. Jerzego.

Uroczystości w świątyni uświetnił montaż słowno-muzyczny pt. „My pachnący igliwiem”. Przepiękne polskie kolędy usłyszeliśmy w wykonaniu Danuty Dudzińskiej i Barbary Panek, przy akompaniamencie Kingi Czech i Tomasza Walczaka, narrację o tematyce bożonarodzeniowej prowadziła Julitta Sękiewicz – Kisiel.

Spotkanie zakończyło się wspólną wieczerzą wigilijną.  Fragment Pisma Świętego o narodzeniu Chrystusa odczytał ks. por. dr Stanisław Pawłowski.

Składając wszystkim życzenia Wielki Prior Polski dr Paweł Michalak powiedział – Cieszę się, że mogę Was w tak licznym gronie powitać. To taki czas podsumowań, 100 – lecie odzyskania Niepodległości, a w przyszłym roku 100 – lecie Bitwy Warszawskiej. To momenty bardzo ważne dla naszej historii. Przeżywamy teraz najlepszy czas w ciągu 400 ostatnich lat. Doceniamy ten czas i te przemiany, które się na naszych oczach dokonują. Cieszę się niezwykle, że możemy w tym wielkim wysiłku uczestniczyć. Jeżeli patrzymy na dane statystyczne, patrzymy na to, co się w ostatnim czasie w Polsce wydarzyło. Najistotniejsze jest to, że nasze PKB w tym okresie wzrosło dwukrotnie. Doganiamy Europę i patrzymy na nią już nie jako ubogi krewny, czy gorszy obywatel, ale patrzymy jak równy z równym. Myślę, że duma z Polski, duma z tego co robimy, a przede wszystkim duma z naszej wspólnoty powoduje, że każdy kolejny dzień jest dla nas radosny i twórczy.

Uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Przy świątecznym stole dzielono się serdecznością, życzliwością i radością ze wspólnego przeżywania Świąt Narodzenia Pańskiego.

 

Tekst:  Jadwiga Kamińska
Foto: Marek Kamiński

 

 

Udostępnij post w mediach społecznościowych:

Facebook
Twitter
LinkedIn