Walne Zebranie Członków - Zakon św. Jerzego
53024
post-template-default,single,single-post,postid-53024,single-format-standard,edgt-core-1.1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.8.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Walne Zebranie Członków

Zarząd Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego Męczennika założonego w 1326 roku przez Karola Roberta Andegaweńskiego, Króla Węgier, z siedzibą w Łodzi, zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków, na dzień 16 maja 2019 r., o godz. 17.00, w Sali Konferencyjnej Restauracji „Soplicowo” w Łodzi, przy ul. Wigury 12a, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu,
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta obrad,
 3. Wybór komisji mandatowej, sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawomocności obrad,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków,
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakonu w 2018 r,
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 8. Sprawozdanie Sądu Honorowego,
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi,
 10. Wybór Prezesa Zarządu i członków Zarządu,
 11. Wybór członków Komisji Rewizyjnej,
 12. Wybór członków Sądu Honorowego,
 13. Dyskusja na temat działalności Stowarzyszenia,
 14. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków,
 15. Podjęcie uchwał,
 16. Sprawy różne,
 17. Zamknięcie obrad. 

Obecność na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia jest obowiązkowa.

Jednocześnie informujemy że zgodnie z § 17 Statutu Stowarzyszenia, zebranie posiada zdolność podejmowania uchwał jeżeli jest na nim obecna co najmniej połowa członków Stowarzyszenia. W przypadku braku zdolności do podejmowania uchwał, zebranie zbiera się ponownie tego samego dnia po upływie 30 minut od chwili stwierdzenia, że obecnych jest na nim mniej niż połowa członków. Zebranie zwołane ponownie posiada zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych pierwotnym porządkiem obrad, niezależnie od liczby obecnych członków.

Paweł Michalak Prezes Zarządu

Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego Męczennika