Walne Zebranie Członków Zakonu - Zakon św. Jerzego
52300
post-template-default,single,single-post,postid-52300,single-format-gallery,edgt-core-1.1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.8.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Walne Zebranie Członków Zakonu

18 maja 2017r. o godz. 17.00 w restauracji „Soplicowo” w Łodzi przy ul. Wigury 12a odbyło się Walne Zebranie Członków Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego Męczennika założonego przez Karola Roberta Andegaweńskiego, Króla Węgier. Walne Zebranie otworzył Prezes Zarządu dr Paweł Michalak. Dr Paweł Michalak odczytał  obszerne sprawozdanie z udzielonej pomocy charytatywnej w 2016r. przez członków Zakonu. Pomoc była zarówno finansowa, materialna, jak również organizowane były różne uroczystości dla dzieci. W kolejności zostało odczytane sprawozdanie Zarządu z działalności Zakonu w 2016r. oraz  za 2016r sprawozdania odczytali kolejno:

– przewodniczący Sądu Honorowego Krzysztof Stępniewicz oraz

– przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Urszula Onak-Mirowska.

Wszyscy obecni na Walnym Zebraniu zagłosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi. Nie odnotowano głosów sprzeciwu jak również nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Następnie odbyła się dyskusja na temat działalności Stowarzyszenia. Przyjęto sprawozdanie komisji i uchwał. Oficjalna część zebrania zakończyła się poczęstunkiem, gdzie w miłej atmosferze członkowie Zakonu integrowali się.

(Tekst i wybór fotografii – Anna Deka)